آئودی موفق به ساخت نوعی سوخت خودرو از ترکیب آب و هوا شد !

Audi

استفاده از سوخت های فسیلی بزرگترین عامل آلودگی هوا در عصر حاظر است.همین امر باعث شده تا محققان بسیاری از سراسر جهان در پی یافتن سوختی جایگزین و سازگار با محیط زیست باشند.اکنون ظاهرا کمپانی آئودی به این هدف نزدیک شده است.این خودرو ساز به تازگی موفق به تولید سوخت دیزل از ترکیب آب و …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.