آیا می دانستید دشمنانی در خانه وجود دارند که هر روز آنها را تنفس می کنیم ؟!

آیا می دانستید هوایی که در خانه یا اداره تنفس می‌کنید ممکن است برای سلامتیتان خطرناک باشد- حتی خطرناکتر از آن هوایی که در فضای بیرونی در شهرهای آلوده وجود دارد ؟ آیا می دانستید دشمنانی در خانه وجود دارند که هر روز آنها را تنفس می کنیم ؟! این مسئله در ماه‌های سرد حادتر …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.