احتمال تایید تئوری امواج گرانشی انیشتین طی ساعات آینده

Two white dwarf stars orbiting each other every 5 minutes.

دانشمندان امروز در مراسم بزرگی شرکت خواهند داشت که نقش مهمی در آینده دنیای فیزیک ایفا خواهد کرد. آخرین نظریه اثبات نشده‌ی آلبرت انیشتین توسط تیم ناظر تداخل امواج جاذبه‌ای که به اختصار LIGO نامیده می‌شوند بررسی خواهد شد و درصورت تایید آن، یکی از بزرگترین کشفیات دنیای علم در چند دهه اخیر به عمل …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.