احتمال شیوع ویروس های غول آسای باستانی با آب شدن یخ‌های قطب شمال

احتمال شیوع ویروس های غول آسای باستانی با آب شدن یخ‌های قطب شمال

گرمایش جهانی عواقب ناگوار بسیاری دارد؛ اما اینطور که به نظر می‌رسد، با آب شدن یخ‌های قطب شمال، شیوع ویروس های غول آسای باستانی هم ممکن است به این عواقب افزوده شود. در دهه‌های گذشته دانشمندانی که در قطب شمال مشغول به تحقیق بوده‌اند، تعدادی از ویروس های غول آسای باستانی را در دل کوه‌های …

نوشته احتمال شیوع ویروس های غول آسای باستانی با آب شدن یخ‌های قطب شمال اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

احتمال شیوع ویروس های غول آسای باستانی با آب شدن یخ‌های قطب شمال

احتمال شیوع ویروس های غول آسای باستانی با آب شدن یخ‌های قطب شمال

گرمایش جهانی عواقب ناگوار بسیاری دارد؛ اما اینطور که به نظر می‌رسد، با آب شدن یخ‌های قطب شمال، شیوع ویروس های غول آسای باستانی هم ممکن است به این عواقب افزوده شود. در دهه‌های گذشته دانشمندانی که در قطب شمال مشغول به تحقیق بوده‌اند، تعدادی از ویروس های غول آسای باستانی را در دل کوه‌های …

نوشته احتمال شیوع ویروس های غول آسای باستانی با آب شدن یخ‌های قطب شمال اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.