افزایش سطح آب دریاها در ۳ هزار سال گذشته بی سابقه بوده است

sea-level

بر کسی پوشیده نیست که مشکلات زیست محیطی ، یکی از بزرگترین چالش های پیش روی بشر در عصر حاضر می باشد.یکی از نگران کننده ترین معضلات محیط زیست، گرمایش زمین و به دنبال آن افزایش سطح آب دریاهاست که در ۳ هزار سال گذشته بی سابقه بوده است. پژوهش جدیدی که به تازگی نتایج …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.