اپلیکیشنی که گریه نوزادان را ترجمه می کند !

baby-crying

نوزادان تمامی درخواست ها و مشکلاتشان را با گریه کردن بیان می کنند.گریه هایی که اغلب برای والدین غیر قابل فهم و البته ناراحت کننده است.حالا یک شرکت تایوانی با ارائه یک اپلیکیشن ادعا کرده که نرم افزار تولیدی آنها قادر به ترجمه گریه نوزادان و بیان خواسته ها و مشکلات آنها برای والدینشان است. …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.