باج افزار Wannacrypt در ایران؛ شناسایی ۲۰۰ قربانی از سوی مرکز ماهر

باج افزار Wannacrypt

مرکز ماهر تاکنون بیش از ۲۰۰ قربانی آلوده به باج افزار Wannacrypt را در فضای سایبری ایران شناسایی کرده است. این باج افزار از چند روز پیش با قابلیت خودانتشاری در سراسر جهان شیوع پیدا کرد. مرکز ماهر، ۲۰۰ قربانی آلوده به باج افزار Wannacrypt را در ایران شناسایی و اقدامات لازم را برای رفع …

نوشته باج افزار Wannacrypt در ایران؛ شناسایی ۲۰۰ قربانی از سوی مرکز ماهر اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.