تلفیق تکنولوژی و هنر، در پروانه های مادربردی!

عکس هایی که امروز برای مشاهده قرار داده ایم در واقع تصاویری زیبا از دست سازهای هنرمندی به نام جولی آلیس چاپل است که از دور ریز های مادربرد ها و سخت افزارهای کامپیوتری ساخته شده اند.

اگر دقت کنید در طراحی از ظرافت خاصی بهره برده شده که توانسته با امکانات کمی که در اختیار داشته است، انواع حشرات در شکل و طرخ خاصی در قالب پروانه بسازد.

برای ما جالب است که آثاری ببینیم که تکنولوژی را در کنار هنر با هم می آمیزد برای شما چطور؟

computerbug01 computerbug02 computerbug03 computerbug04 computerbug05 computerbug06 computerbug07 computerbug08 computerbug09 computerbug10 computerbug11 computerbug12 computerbug13 computerbug14 computerbug15

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.