تلگرام به درخواست ایران برخی کانال ها را مسدود می کند

telegram-app

دکتر محمود واعظی، اعلام کرد که طبق نامه نگاری های انجام شده با مسئولین تلگرام، این شرکت به درخواست ایران کانال های مغایر با قوانین کشور را در ایران مسدود خواهد کرد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون،‌ سیاست یا رفتار جداگانه ندارد،‌ گفت: سیاست ما برای تمام …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلگرام به درخواست ایران برخی کانال ها را مسدود می کند

telegram-app

دکتر محمود واعظی، اعلام کرد که طبق نامه نگاری های انجام شده با مسئولین تلگرام، این شرکت به درخواست ایران کانال های مغایر با قوانین کشور را در ایران مسدود خواهد کرد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون،‌ سیاست یا رفتار جداگانه ندارد،‌ گفت: سیاست ما برای تمام …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.