تماشا کنید : آیفون ۶ اس در مواد مذاب آتشفشانی !

چه بلاهایی که بر سر این آیفون ۶ اس بیچاره نیاورده اند ! پس از تست خم کردن ، سقوط از ارتفاع ، آزمایش زیر آب، کالبدشکافی ، شلیک با تفنگ کالیبر ۵۰ و حمله با پتک به آیفون ۶ اس یخ زده با نیتروژن مایع ، اکنون این گوشی را در مواد مذاب آتشفشانی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.