تماشا کنید: استارت آپ Virtuali-Tee اجازه می‌دهد اندام‌های درون بدن را ببینید

استارت آپ Virtuali-Tee اجازه میدهد اندام های درون بدن را ببینید

احتمالا تابحال پیش آمده است که بخشی از بدنتان درد بگیرد و ندانید آن قسمت مربوط به کدام اندام شما می‌شود. اینجاست که راهنمایی‌های اطرافیان شروع می‌شود: یکی می‌گوید معده است، یکی می‌گوید کلیه است و دیگری هم می‌گوید از اعصابتان است! در این مواقع خیلی خوب می‌شد اگر می‌توانستید تمام اندام‌های درون بدنتان را …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.