تماشا کنید: بالا رفتن از دکل رادیویی ۴۵۰ متری بدون لوازم ایمنی

تماشا کنید- بالا رفتن از دکل رادیویی ۴۵۰ متری بدون لوازم ایمنی

بالا رفتن از یک ارتفا بلند به خودی خود ترسناک است، اما اگر از روی عمد بدون لوازم ایمنی چنین قصدی داشته باشیم، تقریبا یک اقدام خطرناک و جنون آور تلقی می‌شود. حال فردی بدون لوازم ایمنی قصد داشته تا با بالا رفتن از یک دکل رادیویی ۴۵۰ متری میزان جنون خود را بسنجد. در …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.