تماشا کنید: بکسل جنون آمیز قایق و گذشتن از پل سست !

t

به هیچ وجه قابل تشخیص نیست که این تخته های سر هم بندی شده یک پل است یا صرفا تله ای برای مرگ را تشکیل داده . من به شخصه هیچ علاقه‌ای به راه رفتن روی این پل ندارم. در عین حال، مردی با یک کامیون سنگین از روی این پل عبور می‌کند و حتی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.