تماشا کنید: در فضا چه اتفاقی برای بدن انسان می‌افتد؟

kvfasurl4ub7ubwl1f0k copy

در زمین، نیروی گرانش یکی از عواملی است که روی بدن انسان به طور مداوم در حال اثر گذاریست. اما در فضا که گرانش صفر است، بدن متحمل تغییرات و واکنش های متفاوتی نسبت به زمین خواهد شد. پس در فضا چه اتفاقی برای بدن شما می‌افتد؟ در این رابطه، Leland Melvin به عنوان یک …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.