تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن انواع زباله الکترونیک در کشور !

recycling-old-gadgets-2

تنها مجموعه فعال در زمینه بازیافت زباله‌های الکترونیک کشور، آماری مبنی بر تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن پسماندهای الکترونیک در کشور ارایه کرده و بر این اساس اعلام شد که تقریبا هیچ سیستمی برای جمع آوری و بازیافت این نوع زباله ها وجود ندارد. در مجموعه بازیافت صنعتی زباله های الکترونیک که در نزدیکی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.