توپ‌های سیلیکونی: تزریق دارو به بافتهای بدن با نیروی ماوراءصوت !

A Micrometer Ultrasonic Gun

تزریق دارو به بافت های بدن با نیروی ماوراءصوت پروژه ای است که مدت ها توسط دانشمندان برای دارورسانی هدفمند به بدن انسان مورد بررسی و تحقیق قرار داده که در این میان اقدام به ساخت توپ‌های میکرومتری کردند که می تواند دارو را با نیروی ماوراءصوت به بافت های بدن انسان برساند چرا که قرص‌ها ابزار دقیق …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.