جریمه‌ی ۷.۴۵ میلیارد دلاری گوگل توسط کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا

جریمه‌ی ۷.۴۵ میلیارد دلاری گوگل توسط کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا

طبق نتیجه‌ی جلسه‌ای که در شورای سالانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در جهت شفاف سازی و تحقیقات بر روی تشکیلات گوگل در حوزه‌ی استحفاظی کشورهای اروپایی انجام شده است، گوگل ممکن است به پرداخت جریمه‌ای سنگین به این تشکیلات محکوم شود: جریمه‌ای بالغ بر ۷.۴۵ میلیارد دلار! اما گوگل چه خطایی را انجام داده است که این جریمه‌ی سنگین نصیبش شده است؟ چیزی …

نوشته جریمه‌ی ۷.۴۵ میلیارد دلاری گوگل توسط کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جریمه‌ی ۷.۴۵ میلیارد دلاری گوگل توسط کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا

جریمه‌ی ۷.۴۵ میلیارد دلاری گوگل توسط کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا

طبق نتیجه‌ی جلسه‌ای که در شورای سالانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در جهت شفاف سازی و تحقیقات بر روی تشکیلات گوگل در حوزه‌ی استحفاظی کشورهای اروپایی انجام شده است، گوگل ممکن است به پرداخت جریمه‌ای سنگین به این تشکیلات محکوم شود: جریمه‌ای بالغ بر ۷.۴۵ میلیارد دلار! اما گوگل چه خطایی را انجام داده است که این جریمه‌ی سنگین نصیبش شده است؟ چیزی …

نوشته جریمه‌ی ۷.۴۵ میلیارد دلاری گوگل توسط کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.