دولت آمریکا در ۴ ماه گذشته از اپل خواسته ۱۵ آیفون را هک کند

تیم کوک مدیر عامل اپل

اگر اخبار ما را دنبال کرده باشید می‌دانید که دولت آمریکا از اپل خواست تا یک آیفون ۵c که متعلق به شخصی به نام Syed Farook بود را هک کنند.اپل نیز از این موضوع می‌ترسد که اگر درخواست دولت را قبول کند، راهی را برای دولت بازخواهد کرد تا هر وقت خواستند درخواست هک آیفون …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.