دون‌جین کو به عنوان رئیس جدید بخش موبایل سامسونگ منصوب شد

کمپانی سامسونگ رسما مدیر عامل با سابقه سامسونگ الکترونیکس و رئیس بخش موبایل این شرکت یعنی آقای جی‌کی شین ( JK Shin ) را بازنشسته کرد و دون‌جین کو ( Dongjin Koh ) ریاست این بخش را به دست گرفت.دون‌جین کو پیش از این رئیس بخش تحقیق و توسعه سامسونگ موبایل و یکی از اشخاص کلیدی در …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.