دیدار با بازوی روباتیک کاتیا که می‌تواند همه کاری انجام دهد !

katia

امروزه ربات ها در بیشتر حوزه ها فعال هستند. ربات ها در دنیای ما آنقدر محبوب شده اند که از دنیای پزشکی تا آموزش زبان به کودکان، این دستگاه های ساحت بشر حضور دارند. اما مهم ترین این حوزه ها بازار کار است که به طور شگرفی با استفاده از ربات ها خطوط تولید سریع …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.