روش تولید عطر شخصی شما از تکه لباس تان

شاید تا کنون با خود فکر کرده باشید که چگونه حیواناتی نظیر سگ، با استفاده از قدرت بویایی قوی ای که دارند قادرند افراد را از هم تشخیص دهند. به عنوان مثال چنین حیوانی صاحبان خود را در طول سال های دراز هرگز فراموش نمی کنند. یکی از علل این امر این است که هر چند که سگ ها قدرت بویایی عالی دارند که از فرسنگ ها قادرند بو های خاص را استشمام کنند اما عامل اصلی این اتفاق این است که هر فرد بوی خاص و عطر مخصوص خود را دارد. این بو ناشی از ملکول های بدنی است.

790

دانشمندان به تازگی از همین ویژگی استفاده کرده اند و در حال تلاش برای تولید عطری هستند که منحصر به فرد است و برای افراد خاصی استفاده می شود. داستان از آن جا شروع شد که زنی حدود ۵۰ ساله با از دست دادن پدرش، برای زنده نگهداشتن یادش تصمیم گرفت عطر مخصوص تن او را برای خود شبیه سازی کند. وی این کار را شروع کرد اما بی اطلاع از اینکه در دانشگاهی معروف در حال کار کردن بر این موضوع هستند تحقیقات خود را ادامه داد.

جالب است که محققان دانشگاه لوهاور هم در مورد تحقیقات خود چیزی بروز نداده بودند تا در مجامع علمی در مورد آن بحث شود. تنها یکی از محققان در باره نحوه ی گرفتن این عطر، اعلام داشته که کافیست یک تکه پارچه از لباس وی را داشته باشند و این چیزی بود که این بانوی ۵۲ ساله به آن رسیده بود.

این محقق در ادامه بیاناتش می افزاید: اگر تکه لباسی از فرد داشته باشیم قادریم ملکول هایی از آن استخراج کنیم که در بردارنده ی عطر تن فرد است که البته می توان متصور شد که در این فرایند از روش های جدید تولید عطر نیز استفاده شود. در روش های جدید جریان بسیار داغی را از شی ای رد می کنند و در همین لحظه رایحه ویژه ای از جسم استخراج می شود که از آ ن برای تولید عطر و رایحه ها استفاده می کنند.

بدین صورت تحقیقات در حال تکمیل شدن می باشد تا اینکه روزی شما تکه ای از لباس خود را برای موسسه ای ارسال کنید، و شیشه عطر منحصر به فرد خود را دریافت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.