طراحی کابین جدا شدنی هواپیمایی مسافربری به همراه چتر نجات

This Plane Can Detach Its (4)

چتر نجات برای هواپیمایی مسافربری با کابین جدا شدنی طوری توسط یک مهندس اوکراینی طراحی شد که این هواپیما به هنگام حوادث، کابین آن از بال و موتور جدا‌شده می‌تواند در هر زمان از جمله مواقع اضطراری در حین پرواز، به بیرون پرتاب شود و به مسافران فرصت زنده ماندن را در حوادث هوایی بدهد.با …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.