طی ۲۰ سال آینده نیمی از مشاغل ژاپن را ربات ها به دست خواهند گرفت !

به نظر می رسد که داستان هایی که پیشتر فقط آنها را در فیلم های علمی ، تخیلی می دیدم ، رفته رفته در حال تبدیل شدن به واقعیت هستند.به عقیده Yumi Wakao از موسسه تحقیقاتی Nomura Research Institute ، تا ۲۰ سال آینده نیمی از شغل‌ها در ژاپن به دست ربات ها خواهند افتاد …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.