عجیب ترین عکس های میکروسکوپی از حیوانات

عکس های میکروسکوپی همیشه برای اهالی علم مورد استقبال واقع شده است چرا که آن ها دوست دارند به هر طریقی که شده از عالم ذرات و ریز موجودات خبر دار شوند. در زیر یک سری عکس های میکروسکوپی آورده ایم که از شما می خواهیم با دقت به آن ها نگاه کنید

 

PIC MICRO (1)

کرم هیدروترمال

PIC MICRO (2)

چشم پشه

PIC MICRO (3)

کرم دریایی

PIC MICRO (4)

خرمگس

PIC MICRO (5)

شپش سر چسبیده به موی انسان

PIC MICRO (6)

سر زنبور

PIC MICRO (7)

کرم دریایی

PIC MICRO (8)

کنه تاول

PIC MICRO (9)

خرس آب

PIC MICRO (10)

کرم آب

PIC MICRO (11)

کرم مژه

PIC MICRO (12)

جنین گورخر ماهی

PIC MICRO (13)

کرم ابریشم

PIC MICRO (14)

زنبور عسل

PIC MICRO (15)

مورچه

PIC MICRO (16)

جنین مرغ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.