عذر خواهی رسمی تلگرام از ایران !

طی هفته های گذشته ، اپلیکیشن پیام رسان تلگرام در ایران با مشکلاتی مواجه گردید.به دنبال این مشکلات برخی دولت را مسئول این مشکلات می دانستند که وزیر ارتباطات در پاسخی رسمی ، اختلال در سه مسیر ارتباطی بین المللی ایران با شبکه جهانی اینترنت یعنی خلیج فارس، باب المندب و ترکیه را باعث بروز …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.