فزیکدانان اسپانیایی موفق به ساخت اولین کرم چاله مغناطیسی شدند!

worm-hole-1

گروهی از فزیکدانان اسپانیایی ، به تازگی موفق به ساخت دستگاهی شده اند که به ادعای آنها اولین کرم چاله مغناطیسی جهان است.این دستگاه با ارائه خطوط میدان مغناطیسی نامرئی، یک تونل در فضا-زمان ایجاد می کند. وجود کرمچاله ها تنها در حیطه داستان های علمی تخیلی قرار می گرفت، اما ظاهرا این امر در …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.