ماشین بدون راننده گوگل هم تصادف می کند اما در هیچکدام مقصر نیست !

Google-self-driving-car

گوگل از ۶ سال پیش تاکنون خودورهای بدون راننده خود را که تعداد ۲۰ دستگاه‌ از آنها وجود دارد و تاکنون مسافتی معادل ۲.۵ میلیون کیلومتر را طی کرده‌اند را روانه خیابان های آمریکا کرده است.این خودرو ها از زمان شروع پروژه ۱۱ تصادف جزئی داشته‌اند اما هیچکدام از این تصادف‌ها ماشین گوگل مقصر نبوده و به گفته مدیر …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.