معلمی که روی شانه جا دارد

همیشه برای ادای احترام می گوییم معلم هایمان بر روی چشممان جا دارند اما وقتی پای معلم های رباتی به میان می آید باید گفت معلم روی دوش ما جا دارد! به تازگی محققان رباتی طراحی کرده اند که بر روی شانه ی فرد می نشیند و به وی در مورد محیط پیرامون آموزش هایی را ارائه می کند.

teacher

این ربات که Grasp نام گرفته است به عنوان یک معلم از راه دور، روی شانه فرد قرار می گیرد و با استفاده از تجهیزاتی نظیر وب کم، بلند گو و میکروفون و نشانگر لیزری از راه دور، با معلم یا دانشجو مرتبط می شود و به فرد در آموزه هایش کمک می کند. این ربات بیشتر در نقش آموزش از راه دور که به مکان و زمان خاصی وابسته نباشد نقش بازی می کند.

مربی با استفاده از وب کم محیط را مشاهده کرده و با استفاده از بلند گوی این دستگاه، توصیه های لازم را به گوش دانشجو می رساند. به وسیله ی این دستگاه می توان نکات اموزشی خاصی را بولد کرد که البته این کار بر عهده ی نشان گر لیزری است . این نکته ها بر روی صفحه ی ربات قابل نمایش است.

با این دستگاه به صورت بلادرنگ ارتباط بین دانشجو و استاد برقرار می شود به همین دلیل به این دستگاه استاد همراه یا معلم همراه می گویند

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.