معمای آبشارهای خونین قطب جنوب حل شد!

آبشارهای خونین قطب جنوب

سرانجام بعد از گذشت ۱۰۰ سال، معمای آبشارهای خونین قطب جنوب حل شد. ذرات آهنی موجود در آب‌های شور در زیر یخچال تیلور، علت اصلی این پدیده معرفی شده‌اند! هنگامی که اولین کاشفان قطب جنوب در سال ۱۹۱۱، متوجه اثراتی از آب‌های قرمز رنگ بر روی صخره‌های سنگی در قطب جنوب شدند، گمان می‌کردند که …

نوشته معمای آبشارهای خونین قطب جنوب حل شد! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.