ناسا به کمک تکنولوژی واقعیت مجازی ما را به مریخ می برد

mars

سازمان فضایی آمریکا ، ناسا قرار است طرحی را به اجرا بگذارد که بر اساس آن می توانیم بدون نیاز به سفر به مریخ، تجربه قرار گرفتن در محیط این سیاره را بر روی زمین داشته باشیم.بله تکنولوژی واقعیت مجازی به جایی رسیده که اکنون می تواند ما را به سیارات دور دستی همچون مریخ …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.