ورزشکاری که ۵۰۰ هزار کیلومتر از تایلند را برای سرویس استریت ویو پیموده است

ورزشکاری که ۵۰۰ هزار کیلومتر از تایلند را برای سرویس استریت ویو پیموده است

سرویس استریت ویو (Street View) یکی از سرویس‌های گوگل است که قرار است تجربه‌ی نقشه یابی را از سطح نقشه‌های ساده‌ی دوبعدی بالاتر ببرد؛ اما شاید ندانید که گوگل برای تکمیل کردن تصاویر این سرویس در مناطق مهمی که امکان ورود خودرو وجود ندارد، از افراد پیاده استفاده می‌کند! علاوه بر خودروهای مخصوص گوگل که …

نوشته ورزشکاری که ۵۰۰ هزار کیلومتر از تایلند را برای سرویس استریت ویو پیموده است اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.