پروژه آسمان پاک با هواپیماهای ویژه

در آینده ای نه چندان دور شاهد ساخت هواپیماهای بدون سرو صدا ،دود و مواد زاید کمتر ،خواهیم بود.ساخت این دست ازهواپیما ها در قالب یک پروژه اروپایی موسوم به آسمان پاک انجام می شود. که یکی از پیشرفته ترین و پیچیده ترین پروژه های تحقیقاتی اروپایی است.در این پروژه ۸۶ شرکت صنعتی و پژوهشگرانی از ۱۶ کشور حضور دارند.

delta1

مؤسسه فرانهوفر تمام تلاش خود را برای ساخت این هواپیمای مدرن انجام می دهد تا با دست یابی به نمودارهای مربوط به حرکت گازها و هوا و تحقیقاتی در مورد مفاهیم ساختاری جدید و همچنین مفاهیمی نظیر نحوه بهتر راندن هواپیما و نیز تطبیق طرح های لجستیکی درصدد است تا به این پدیده شگفت دست یابند.

کارشناسان هوا فضا معتقدند که در آینده ای نزدیک پروازها با محیط زیست سازگار می شوندوبر اساس پیش بینی آنها میزان دی اکسید کربن و سرو صدای خروجی تا سال ۲۰۲۰به میزان پنجاه درصد کاهش خواهد یافت همچنین امیدوار هستند که اکسید نیتروژن نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابند.

البته کارشناسان این پروژه تحقیقاتی در صدد هستند علاوه بر ساخت هواپیمای آینده موجب ترقی و پیشرفت در علم هوانوردی نیز شوند، که کار بر روی اجزای این هواپیما از جمله بدنه ،بال ها و موتور آن پایه گذاری شده است .

برای ساخت این هواپیما در جهت کاهش سرو صدا برروی جریان هوا در برخورد با بال ها تحقیق و بررسی می شود همچنین در ساخت بدنه از موادی استفاده خواهد شد که بعد از پایان عمر هواپیما قابل بازیافت باشد و برای بهبود عملکرد موتور هواپیما از موادی با طول عمر زیاد استفاده خواهد شد تا موجب ذخیره انرژی گردد، این ها همگی مواردی هستند که در دست بررسی می باشند و به زودی به مرحله عمل در می آیند.

البته برای ساخت هواپیمای خودکار، محققان مؤسسه فرانهوفر در تست پرواز، فشار، دما و شرایط رطوبتی را در طول یک پرواز شبیه سازی می کنند، همچنین سیستم رنگ آمیزی در جهت کاهش اصطکاک نیز بسیار مهم می باشند که در دستور کار قرار دارد.

به زودی قرار است اخباری از نسل جدید هواپیما ها منتشر شود که علمولوژی وظیفه دارد این اخبار را که ترکیبی از علم و تکنولوژی است به اطلاع شما برساند. برای دریافت به موقع این اخبار ایمیل خود را در خبرنامه ذخیر کنید.

 

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.