پروژه کافیس؛ خلاقیتی هوشمندانه برای تولید انرژی پاک

The-combination-of-architec

معماری خاص پروژه کافیس برای تولید انژری پاک چند وقتی است که مورد توجه معماران وعلاقه مندان به حوزه تحقیق در بخش تولید انرژی های پاک قرار گرفته است.کافیس یک مجموعه حرفه ای میان رشته ای با ترکیب معماری و برنامه ریزی شهری با تحقیقات محیط زیستی است. این شرکت در مسابقه طراحی پارک خورشیدی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.