چاره‌اندیشی گوگل برای چالش‌های پیش‌روی پروژه Loon در هند

project-loon

پروژه لون (Loon) گوگل، یکی از ابتکارات جالب توجه این کمپانی است که با هدف اینترنت‌رسانی با بالون به نقاط مختلف به‌خصوص مناطقی که به سبب زیرساخت ضعیف امکان ارتباط پرسرعت و امن اینترنتی را ندارند دنبال می‌شود. یکی از مراحل تست این پروژه در کشور هند انجام می‌شود اما اخیرا گوگل با مشکل جدیدی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.