۱۳ تصویر که نشان می دهد زمین چقدر کوچک است !

earth-vs-sun

تقریبا همه انسان ها تصور می کنند زمین خیلی بزرگ است.البته شاید در مقایسه با ابعادی که خود ما انسان ها داریم ، زمین بسیار بزرگ باشد.اما زمانی که سیاره زمین را در ابعاد نجومی نگاه کنید، درخواهید یافت که سیاره زیبا و دوست داشتنی ما تنها نقطه ای بسیار کوچک از کائنات است.در این …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.