۴۸ درصد خودروهای سواری‌ تولید داخل در پایین‌ترین سطح کیفی !

irankhodro

۴۸ درصد خودروهای سواری‌ تولید داخل در در پایین‌ترین سطح کیفی ! این نتیجه آخرین ارزیابی کیفی از خودروهای سواری تولید داخل می باشد که در دی ماه امسال انجام شده است. براساس نتایج ارزیابی کیفی سواری‌های تولیدی در دی ماه امسال، ۴۸ درصد سواری‌های تولیدی در کشور تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.