etscooter مدلی جدید از اسکوترهای الکتریکی و تاشو

تاکنون طرح های زیادی برای ساخت اسکوترهای برقی و یا با اصطلاح علمی آن اسکوترهای الکترونیکی ارائه و گاهی نیز نمونه کانسبت آن نیز ساخته شده است که در این میان اسکوتر ET نیز در ابتدا جزء همین دسته از طرح ها بوده که امروزه مورد توجه قرار گرفته است به عبارتی دیگر این etscooter …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.