اولین آزمایش فناوری کریسپر آماده رویا‌رویی با سرطان ریه

ویرایش ژنتیکی کریسپر

چین اولین آزمایش ویرایش ژنتیکی کریسپر «CRISPR» را بر روی انسان، از ماه آگوست شروع خواهد کرد. دانشمندان برای از بین بردن سلول‌های سرطانی، سلول‌های سفید خون افرادی که به سرطان ریه دچار هستند را گرفته و با استفاده از تکنولوژی کریسپر «موسوم به قیچی ژنتیکی»، آنها را ویرایش خواهند کرد. سپس برای بهبود بیماری، …

نوشته اولین آزمایش فناوری کریسپر آماده رویا‌رویی با سرطان ریه اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.