جی‌پی‌اس‌ها نشان می دهد که نصف النهار مبدا کج است !

Greenwich

یافته های جدید داشنمندان با استفاده از سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا جی‌پی‌اس ( GPS ) نشان می دهد که نقطه مبدا در جهت‌یابی روی کره زمین یا همان نصف النهار مبدا ، کج است ! ان تحقیقات نشان می دهد که در تعیین این نصف النهار اشتباه صورت گرفته و جی‌پی‌اس‌ها مشخص کرده‌اند که این محور …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.