ساخت پنل‌های خورشیدی جدیدی که ۵۰ برابر بیشتر از پنل‌های فعلی انرژی تولید می کنند

new-solar-window

بشر سال های زیادی است که به دنبال جاگزینی پاک ، تجدید پذیر و ارزان قیمت برای سوخت های فسیلی می گردد . یکی از این انرژی های پاک و تجدید پذیر ، انرژی خورشیدی است که به دلیل برخی موانع موجود هنوز نتوانسته جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد.یکی از این موانع راندمان …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.