لامپ نمکی : یک لیوان آب + دوقاشق نمک = ۸ ساعت نور دهی !

۵۵۵۵

شاید لامپ نمکی در دنیای کنونی که چالش انرژی همواره به عنوان مشکل اصلی بشر برای راه اندازی گجت های گوناگون در شرایط خاص محسوب می شود ، راهکاری برای رفع بخشی از این مشکل بزرگ باشد. به تازگی مهندسین رشته برق در کشور فیلیپین لامپی ابداع کرده اند که با یک لیوان آب و …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.