گوشی هوشمند : دیواری که میان اعضای خانواده های امروزی قد علم کرده است

hiqpvpu7

در زندگی امروز وابستگی انسان به گوشی های هوشمند تا حدی شده است که شاید بهتر باشد نگوییم شمار زیادی از مردم به آن اعتیاد دارند بلکه باید گفت ” بیشتر مردم با حذف آن نمی توانند زندگی نرمال و آرامی داشته باشند.” جدای از تاثیرات مثبت ارتباطات دیجیتالی مدرن و مزایای آن در دنیای …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.