تعطیلی چند سرویس یاهو از جمله Games و LiveText در آینده‌ی نزدیک

تعطیلی چند سرویس یاهو از جمله Games و LiveText در آینده‌ی نزدیک

کمپانی‌های بزرگ و پیشگام در تکنولوژی، معمولا ترسی از شروع و راه اندازی سرویس‌های جدید ندارند و ایده‌های مختلف کاربران و کارمندان خود را هرچند در سطح محدود اجرا می‌کنند. اما گاهی اوقات (بخوانید اکثر اوقات) این ایده‌ها جواب نمی‌دهد و بعد از مدتی تنها به سرویس‌های ضرر دهی از نظر مالی تبدیل می‌شوند. کمپانی …