مقایسه غذای هواپیماها در دو کلاس اکونومی و بیزنس

airplane-food_ss_011

چیزی که پیشترها دسته سوم محسوب میشد امروزه به کلاس اکونومی تغییر نام داده است! اما چه چیزی در این میان تغییر کرده است؟ تقریبا هیچی. تنها ما نسبت به واژه‌ها حساس‌تر شده‌ایم. ما درجه سوم نیستیم فقط کمی بیشتر در مورد مخارجمان محتاطانه عمل می‌کنیم. اما با وجود تغییراتی که در نام‌ها بوجود آمده تغییرات عمده‌ای …