گجتی که اجازه می‌دهد با کرم‌های شب‌تاب مکالمه کنید!

گجتی که اجازه می‌دهد با کرم‌های شب‌تاب مکالمه کنید!

فیلم دکتر دولیتل یکی از بارز‌ترین نمودهای اشتیاق انسان برای مکالمه و ارتباط برقرار کردن با حیوانات است. هر چقدر هم که پیشرفت علم باعث شود رازهای بیشتری از زندگی حیوانات را درک کنیم؛ مطمئنا اینکه از زبان خودشان این رازها را بشنویم برای‌مان جذاب‌تر است! هم اکنون خیلی از محققان در حال ارتباط قرار …