آب، باد و آتش در شاهکارهای شیشه ای هنرمند نیویورکی

۱۱۱۱۱

شیشه گری یا هنر شکل دادن به شیشه ، یکی از قدیمی ترین صنایعی است که بشر به آن اشتغال داشته‌است. هنرمند در این هنر، ابتدا ماده شیشه را حرارت می‌دهد تا نرم و نیمه مایع شود.سپس بوسیله دستها یا ابزار مخصوص یا دمیدن ، اشکال زیبایی را با آن پدید می‌آورد.طبیعی است هرچقدر خلاقیت …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.