آیا خودروهای چینی سال آینده از بازار کشورمان حذف خواهند شد ؟!

خودروهای چینی

این روزها خودروهای چینی در همه خیابان های شهرمان دیده می شوند.محصولاتی که به واسطه ضعف های تولیدات داخلی نظیر ؛ عدم تنوع ، قیمت بالا و کیفیت پایین راه را برای چینی ها هموار کرده تا آنها هم با ارائه شرایط فروش متنوع موفق به تسخیر بخش بزرگی از بازار خودروی کشورمان شوند.با اینکه …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.