اولین آنلایز اتمسفر سیاره ابر زمین ۵۵ Cancri، دانشمندان را شگفت زده کرد

super-earth-atmosphere-dete

ستاره شناسان با استفاده از ابزارهای دقیق روی تلسکوپ فضایی هابل برای اولین موفق به شناسایی و آنلایز ترکیباب اتمسفر یک سیاره ابر زمین در فاصله ای بسیار دور شدند. یافته های جدید نشان می‌دهد که جو این سیاره غنی از هیدروژن، کربن و هلیوم است که سر نخ های مهمی از چگونگی تشکیل و …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.