بزرگترین عدد اول کشف شد

prime-numbers-stock-640x360

GIMPS یا Great Internet Mersenne Prime Search بزرگترین عدد اول شناخته شده را اعلام کرد که مانند تمامی اعداد اول تنها بر یک و خودش بخش پذیر است. این رکورد شکنی به وسیله عدد اول عظیم ۲۲ میلیون رقمی اتفاق افتاد و ۵ میلیون از رکورد قبلی که آن هم متعلق به GIMPS بود و در …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.