تماشا کنید : این بدترین ماشین جهان است !

فکر می کنید بدترین ماشین جهان چه خودرویی باشد ؟ پراید ؟ نه البته ( هرچند که برای رسیدن به این مقام تلاش می کند ! ) از شوخی که بگذریم ، بدترین ماشین جهان خودرویی با نام Hoffman است که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان ساخته شده و گویا طراحان آن در …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.